Venujte prosím chvíľu tomuto dotazníku a odpovedzte na 5 otázok.

1. Ako by ste ohodnotili zdravie vášho dieťaťa?

2. Ako by ste ohodnotili stravovacie zvyklosti vášho dieťaťa?

3. Myslíte si, že sú podpora zdravia a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy dôležité už v predškolskom veku?

4. Podporujete konzumáciu mliečnych výrobkov u vašich detí prostredníctvom niektorého z mliečnych programov v školskom zariadení, ktorú navštevuje vaše dieťa?

5. Podporujete konzumáciu overených probiotických mliečnych výrobkov u vašich detí?

6. Vaše osobné údaje:

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Otázka 1 / 6