Úlohy

Klikni na obrázok a objaví sa ti úloha, ktorú si môžeš vytlačiť a vyriešiť. Ak by si s tým mal problém, zavolaj si na pomoc kamaráta alebo rodiča.

Hygiena

Hygiena Pozri si obrázky a porozprávaj, kedy robíš tieto činnosti. Obrázok vyfarbi.

6 chodov

6 chodov Koľkokrát denne jedávaš? Čo jedávaš na raňajky, obed, večeru? Pri rozprávaní ti pomôže obrázok. Počas ktorej časti dňa ješ najviac? Vieš, kto sa stravuje zdravšie? Dano a Danka alebo neznámy chlapec? Vysvetli prečo.

Pyramída

Pyramída Vieš, čo je pyramída? Táto naša má niekoľko poschodí. Spočítaj ich a porozprávaj, aké potraviny sa nachádzajú na každom poschodí. Začni od prvého, najnižšieho poschodia. Nájdi a prečiarkni potraviny, ktoré nepatria do jednotlivých poschodí.

Labyrint

Labyrint

Zdravé a nezdravé

Zdravé a nezdravé Na obrázku je Dano a neznámy chlapec. V čom sa líšia ich postavy? Prečo si to myslíš? Prázdne okienka vľavo vyfarbi červenou farbičkou pri tých obrázkoch potravín, ktoré spôsobili tučnotu u neznámeho chlapca. Prázdne okienka vpravo vyfarbi zelenou farbičkou pri tých obrázkoch potravín, ktoré jedáva Dano.

Pitie

Pitie V každom pohári je naliate iné množstvo vody. V ktorom pohári je najmenej vody? A v ktorom najviac? Pohár, v ktorom je vody najmenej, označ číslicou 1 alebo mu prideľ jeden krúžok. Pokračuj a postupne označ alebo očísluj ostatné poháre podľa množstva vody. Pohár s najväčším množstvom bude označený číslicou 5 alebo piatimi krúžkami.

Pamäť

Pamäť Dobre si prezri obrázky. Snaž sa z nich čo najviac zapamätať. Zošit po 3 minútach zatvor. Ktoré veci boli na obrázku? Ak chceš vedieť, koľko vecí si pamätáš, môžeš poprosiť dospelého o pomoc pri ich zapisovaní.