Kontakt

Mgr. Angela Buday
CSR – projektový manažér
Danone, spol. s r.o.
Prievozská 4
921 09 Bratislava
e-mail: angela.buday@danone.com
Tel.: 0905/246 012