Ciel projektu

Cieľom projektu je reagovať na celoeurópsku potrebu ozdravenia výživy obyvateľstva prostredníctvom úpravy stravovacích návykov.

Prostredníctvom detského interaktívneho divadelného predstavenia a ďalších podporných prostriedkov chceme podporiť správne stravovanie a správne ponímanie zdravého životného štýlu u detí predškolského veku a postupne u širokej verejnosti.