Konto pre zdravie

Danone Konto pre zdravie, n. o., je nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri roku 2009. Hlavnou náplňou neziskovej organizácie Danone Konto pre zdravie je:

  • poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako tvorba a ochrana ZP a ochrana zdravia obyvateľstva so zameraním na dlhodobú výchovu detí k zdravému životnému štýlu,
  • organizovanie seminárov, školení, kurzov, prezentácií a stretnutí s cieľom získania návykov k zdravému životnému štýlu a pod.