Spolupracovníci

Ďakujeme tímu odborníkov a spolupracovníkov, ktorý nám pomohli pri realizácii tohto skvelého projektu. Menovite sa chceme poďakovať pani MUDr. Alžbete Béderovej, MUDr. Jane Novákovej, PhD, Mgr. Janke Martinovičovej, Mgr. Oľge Filákovej, Ing. Silvii Tokárovej, PhDr. Viere Hajdúkovej PhD, Mgr. Miriam Onderikovej, Ľubici Tomaštíkovej, Mgr. art. Michaele Getlerovej, vydavateľstvu Príroda a v neposlednom rade pánovi Mgr. art. Martinovi Žákovi za ich ochotu, optimizmus a podporu.