Sprievodné projekty

Spoločnosť Danone si veľmi dobre uvedomuje zníženú kvalitu stravovania detí a preto okrem nového vzdelávacieho projektu DANONE Pre zdravie detí realizuje za podpory Ministerstva školstva SR a Úradu verejného zdravotníctva aj ďalší neziskový projekt DANONE Školská mliečna liga.

DANONE Školská mliečna liga