Výživový režim

Optimálne rozloženie stravy počas dňa je veľmi dôležité pre telesný a duševný vývoj nášho dieťaťa. Strava by mala byť rozvrhnutá tak, aby v dopoludňajších hodinách, keď dieťa získava počas výchovno-vzdelávacej činnosti nové informácie, malo dostatok energie a živín. Strava sa nesmie hromadiť v poobedňajších a večerných hodinách, lebo to môže viesť k obezite a tráviacim poruchám. Raňajky by mali tvoriť 20 %, desiata 10 %, obed 35 %, olovrant 10 %, prvá večera 20 % a druhá večera 5 % celodennej stravy