Vyhodnotenie dotaznika

1. Ako by ste ohodnotili zdravie vášho dieťaťa?

 • veľmi dobré - 31.73 %
 • dobré - 44.56 %
 • ani dobré, ani zlé - 10.87 %
 • zlé - 1.96 %
 • veľmi zlé - 1.96 %

2. Ako by ste ohodnotili stravovacie zvyklosti vášho dieťaťa?

 • veľmi dobré - 17.47 %
 • dobré - 43.85 %
 • ani dobré, ani zlé - 22.64 %
 • zlé - 5.17 %
 • veľmi zlé - 1.96 %

3. Myslíte si, že sú podpora zdravia a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy dôležité už v predškolskom veku?

 • áno - 88.48 %
 • nie - 2.66 %

4. Podporujete konzumáciu mliečnych výrobkov u vašich detí prostredníctvom niektorého z mliečnych programov v školskom zariadení, ktorú navštevuje vaše dieťa?

 • áno - 68.09 %
 • nie - 23.05 %

5. Podporujete konzumáciu overených probiotických mliečnych výrobkov u vašich detí?

 • áno - 78.19 %
 • nie - 12.94 %