Vyhodnotenie dotaznika

1. Ako by ste ohodnotili zdravie vášho dieťaťa?

 • veľmi dobré - 31.84 %
 • dobré - 44.72 %
 • ani dobré, ani zlé - 10.91 %
 • zlé - 1.97 %
 • veľmi zlé - 1.97 %

2. Ako by ste ohodnotili stravovacie zvyklosti vášho dieťaťa?

 • veľmi dobré - 17.53 %
 • dobré - 44.01 %
 • ani dobré, ani zlé - 22.72 %
 • zlé - 5.19 %
 • veľmi zlé - 1.97 %

3. Myslíte si, že sú podpora zdravia a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy dôležité už v predškolskom veku?

 • áno - 88.79 %
 • nie - 2.67 %

4. Podporujete konzumáciu mliečnych výrobkov u vašich detí prostredníctvom niektorého z mliečnych programov v školskom zariadení, ktorú navštevuje vaše dieťa?

 • áno - 68.33 %
 • nie - 23.13 %

5. Podporujete konzumáciu overených probiotických mliečnych výrobkov u vašich detí?

 • áno - 78.47 %
 • nie - 12.99 %