Skip to content

Aplikácia Bebbo

Tlačová konferencia k príležitosti spustenia mobilnej rodičovskej aplikácie Bebbo

Bebbo je mobilná aplikácia pre rodičov detí od 0 do 6 rokov, pomocou ktorej môžu sledovať a podporovať vývin svojho dieťaťa, monitorovať jeho rast, zaznamenávať preventívne prehliadky a očkovania a popri tom získavať cenné rady a odporúčania. Aplikácia je dostupná v 15 krajinách sveta a bola stiahnutá viac ako miliónkrát. Je k dispozícii zadarmo, neobsahuje reklamy a dá sa stiahnuť na App Store a Google Play.